Menu

Thursday, April 3, 2014

Honey/Miel/ Mel Terras do Demo


Images by: Mel Terras do DemoHoney Terras do Demo is 100% natural and is picked at Nave and Lapa mountains, accurately at Terras do Demo (Moimenta da Beira).  This honey does not have any chemical and the plants who are predominant are: rosemary, heather and chestnut. 
Miel Terras do Demo es 100% natural y es recogido en la Nave y Lapa montañas, con precisión en Terras do Demo (Moimenta da Beira). Este miel no tiene ningún producto químico y las plantas que son predominantes son: el romero, el brezo y castaño.
O Mel Terras do Demo é 100% natural e é recolhido nas Serras da Nave e da Lapa, com mais precisão nas Terras do Demo (Moimenta da Beira). Este mel não tem qualquer produto químico e as plantas predominantes nas serras são: rosmaninho, urze e castanheiro.


No comments:

Post a Comment